Ceník 2017

Denní FEE na golfovém hřišti Hrádek v roce 2017

akční ceny fee klikni zde pro slevu http://www.teetime.cz/ClubResDo.aspx?idsubject=10001550

Roční poplatky v roce 2017-pouze pro řádné členy GC Hrádek  ( roční FEE + registrace ČGF + Východočeský golfový pas*+ 2 volné vstupenky na prohlídku národní kulturní památky státního zámku Hrádek u Nechanic)

( bezplatný roční vstup  na hřiště Hrádek a  cvičné plochy DR,  roční slevy na využití golfové buggy a DR na míče, dva vouchery na prohlídku zámku Hrádek v roce 2017 )

Roční členství dospělí ( nově uhrazené plné roční fee )  7.500,-Kč
Roční věrnostní členství (uhrazená roční fee v letech  2015-16)  6.500,-Kč
Roční členství studenti, mládež, senioři 60 a více let  4.500,-Kč
Roční členství děti do 12 let  1.900,-Kč
Roční členství rodinné (2 dospělí a dvě děti) 12.500,-Kč

Roční poplatky  pro nově příchozí abonenty v r. 2017  (roční FEE + registrace ČGF + Východočeský golf.pas* + 2 volné vstupy na zámek Hrádek)

(bezplatný roční vstup na hřiště, cvičné plochy a  slevy na využití buggy a DR na míče)

Roční členství TANDEM (1 dospělý + jednou mládež do 18-ti let )   8.500,-Kč
Roční členství RODINA ( 2 dospělí + dvakrát mládež do 18-ti let ) 13.500,-Kč
Roční členství NOVÝ SENIOR (1 x věková hranice 60 let a výše )   5.500,-Kč
Roční členství NOVÝ HRÁČ (2 dospělí-1nově registrovaný v GCH )   9.900,-Kč

Denní FEE na golfovém hřišti Hrádek v roce 2017

Hra 9 jamek (ST,ČT, PÁ, SO, NE) – dospělí 600,-Kč
Hra 9 jamek (ST,ČT,PÁ, SO, NE) – studenti, mládež, senioři 500,-Kč
Hra 9 jamek (sleva PO, ÚT) – dospělí 300,-Kč
Hra 9 jamek (sleva PO, ÚT) – studenti, mládež, senioři 300,-Kč
Neomezená denní hra (ST,ČT,PÁ, SO, NE) – dospělí 700,-Kč
Neomezená denní hra (ST,ČT,PÁ, SO, NE) – studenti, mládež, senioři 600,-Kč
Neomezená denní hra (PO, ÚT) – dospělí 500,-Kč
Neomezená denní hra (PO, ÚT) – studenti, mládež, senioři 400,-Kč
Pronájem golfové buggy CLUB CAR ( 9 jamek ) 500,-Kč
Zadání nesoutěžního výsledku 100,-Kč

Další poplatky v roce 2017 (samostatná registrace v ČGF + kombinace s denním fee Hrádek)

Roční registrace v ČGF (včetně vydání registr.karty)+1 volné FEE 1.000,-Kč
Roční registrace v ČGF + 5 volná denní FEE na hřišti 3.500,-Kč
Roční registrace v ČGF + 8 volných denních FEE na hřišti 4.500,-Kč

Nový vstup do GC Hrádek 95 – jednorázový poplatek

Dospělí – řádné členství                                                               1.500,-Kč
Studenti – mládež, senioři                                                               1.000,-Kč
Manžel, manželka                                                                  700,-Kč

Poznámka :   Roční poplatky obchodních partnerů včetně registrace ČGF jsou zahrnuty v platbách za pronájem reklamních ploch za rok 2017.

Všichni naši abonenti s řádně uhrazeným ročním poplatkem (roční FEE 2017)  získají Východočeský golfový pas, který  je dále opravňuje k čerpání slevy ve výši  50 %  z ceny  denních FEE  na  hřištích   Park GC HK,  GC Broumov,  GC Na Vrších,  GC UNO GC Osyčina, GC Prosečné).  Platí  vzájemný zákaz  reciprocit  pro  další subjekty. Dále získají slevy na všech turnajích Východočeského golfového spolku.

Klubová členství mohou dále čerpat 20 %-ní slevu v areálu GK Čechie Praha a v Golf Club Kšírovka Brno a 30 %-ní slevu GC Poděbrady (ve všední den zlevněné FEE ve výši 490,-Kč).

Plátci ročních poplatků také  současně  získají  díky zahájení vzájemně prospěšné spo-lupráce s novým vedením Správy zámku Hrádek volné vouchery k absolvování pro-hlídky  národní kulturní památky  zámku Hrádek u Nechanic, přičemž  jsou připravo-vány další benefity a vzájemné propojení kulturních aktivit NPÚ ÚPS Sychrov se spo-   čenskou a sportovní činností GC Hrádek.

Příslušné roční poplatky pro rok 2017 prosím uhraďte na náš účet vedený u ČSOB HK, č.ú. : 174 033 339/0300, jako varia-bilní symbol  zadejte číslo Vaší registrace u ČGF. Platbu zašle-te pokud možno do konce 01/2017, při neuhrazení platby ne-ní možné provést v řádném termínu Vaší registraci u ČGF pro rok 2017. Bližší informace získáte na tel.čísle 605 363 951.

Předem děkujeme za úhradu stanovených ročních poplatků  a těšíme se  na pohodová setkání se všemi našimi abonenty na golfovém hřišti Hrádek v průběhu řady turnajů a akcí uvedených v kalendáři akcí, který je přílohou tohoto sdělení.

S pozdravem

Ing. Petr Makovský, PhD.